Preview Mode Links will not work in preview mode

Dumma frågor om internet


Apr 15, 2020

Att "trolla" och "troll på nätet" har du säkert hört talas om, men vad är egentligen ett nät-troll och var kommer ordet ifrån?