Preview Mode Links will not work in preview mode

Dumma frågor om internet


Mar 18, 2020

Hur kom det sig att bajs-emojin var en av de allra första emojierna som skapades? Hur uppfanns emoji, och vem bestämmer vilka nya som ska dyka upp varje år?