Preview Mode Links will not work in preview mode

Dumma frågor om internet


Apr 29, 2020

En av världens mest populära tjänster, särskilt bland ungdomar och barn, heter TikTok. Vad gör man på TikTok, och vem ligger bakom tjänsten? Ska man låta sina barn vara på TikTok? Måns och Jannike svarar på frågorna, och Olle funderar på skillnaden mellan "IRL" och "AFK".